s
 
 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

Партньори експерти

Най-важният капитал на Moby2 е доверието на нашите партньори и ефективната работа с нашите специалисти. Те са в основата на достигнатите резултати от компанията и удовлетвореността на клиентите ни. Дълбоко признателни сме на обучителите, консултантите и уеб специалистите, за честта да работим с тях.

Принципите, които следваме в нашата работа с партньорите експерти:
  • Високи стандарти на професионален етикет и лоялност, сигурност на информацията и конфиденциалност към клиентите и организациите, с които работим.
  • Стриктна политика за недопускане на конфликт на интереси. От Moby2 държим на легитимни и коректни партньорски отношения с компаниите, за които нашите обучители и консултанти работят и които представляват. Затова обучителите и консултантите част от бизнес школата на Moby2 не провеждат обучения и консултации, за предствители на организации, които се явяват конкуренти на техните собствени компании. От друга страна сред консултантските обучителни компании са налице случаи, при които с един и същи човек и една и съща програма кандидатстват различни компании на търг или конкурс. Ние сме против "политиката на номадство" без да се отчита необходимостта от лоялно партньорство в консултантския и обучителен бранш. Предлагаме на нашите обучители и консултанти партньорство с не повече от една сериозна легитимна компания от бранша, която обаче да няма практика на head hunting и с която съвместно да координираме процеса на офериране и кандидатстване.
  • Гарантиране и съхраняване на авторските права, самостоятнолността и отговорността в работата на нашите партньори експерти. В политиката на Moby2 за производство на електронни обучения с генериране на оригинално авторско съдържание стигаме още по-далеч. Предлагаме уникален бизнес модел, основаващ се на уважение на инвестициите, знанията и уменията на нашите партньори експерти, които те споделят под форма на съдържание. Нашето предложение е уникално за бранша и гарантира много добри финансови постъпления в процеса на дистрибуция за авторите - до 25% от крайната продажбената стойност на всеки продукт.
Moby2 не ограничава потенциала си до тук. Поради увеличен интерес от страна на клиенти, наличие на нови проекти и стартирането на платформата за електронни обучения eLearn.pro, компанията е отворена към установяване на отношения с бизнес експерти и бизнес лидери, както работещи в България, така и в страните от Европейския съюз, Северна Америка и Общноста на нациите в следните области:
 
Кариерно развитие (Career Development)
Управление на талантите (Talant Management)
Управление на представянето (People Performance Management)
Бизнес Процес Анализ (Business Process Analysis)
Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM - Customer Relationship Management)
Управление на риска (Risk Management)
Управление на проекти (Project Management) по стандартите на PMI
Система за подобрение на представянето (Performance Management System)
Управление на времето, задачите и целите (Time, Task, Goals Management)
Управление чрез целеполагане (Management by Objectives)
Управление на планирането на материалните запаси (MRP - Material Requirements Planning)
Управление на веригата от доставки (Supply Chain Management)
Търговски преговори с доставчици
Операционен мениджмънт (Operational Management)
Усъвършенстване на системата за обслужване и продажби при либерализиране на пазара за електроразпределителните дружества
При проявен интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас на следните телефони:
+359 2 491 23 53; +359 2 491 23 54 или на e-mail consulting@moby2.com.
 

X