s
 
 

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване в сайта на Moby2.
Ако натиснете бутона Приемам всичкo, ще дадете съгласието си за Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките на Moby2

Съгласен съм

Диагностика на организации и екипи

Какви резултати получавате?

Какъв е процесът?
Първи етап: Подготовка за изследването

Втори етап: Провеждане на емпиричното изследване

Трети етап: Изготвяне на аналитичен доклад от изследването и обратна връзка

Реализирани проекти


Организация

Период

Характеристика на проекта
 
ИТА България ООД 1996* Диагностика на група от 30 души, включваща мениджъри и служители от администрацията и производството на компанията. Изготвяне на индивидуални профили, провеждане на анкета, интервю и социометрично изследване. Изготвяне на анализ и препоръки за оптимизиране на дейностите и развитие на компанията.
 
Бургасбус ЕООД 1997*   Диагностика и консултиране за преодоляване на процесите на напрежение и конфликти в организацията. Изследване на 40 души мениджъри и служители в тролейбусно депо на гр. Бургас. Дадени препоръки за оптимизиране в работата и промени в мениджмънта. В резултат на изследването се преодоляха назряващи стачки и блокиране на градския транспорт в Бургас.
 
Шенкер България ЕООД 2005 Диагностика и консултиране за преодоляване на процесите на напрежение и конфликти в офиса на фирмата в град София. Изследване на 10 души мениджъри и служители в един от отделите на фирмата. Дадени препоръки за оптимизиране в работата и промени в мениджмънта.
 
Карго Систем ЕООД 2006 Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджърите и служителите в офиса на фирмата в град София. Диагностика на 5 души - асоциативен експеримент, пакет от познавателни и личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Дадени препоръки за оптимизиране на дейностите в компанията. 
 
Електростарт АД 2007 Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджърите и служителите. Диагностика на 265 души - асоциативен експеримент, пакет от познавателни и личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Дадени препоръки за оптимизиране на дейностите и развитие на компанията.
 
Община Вършец 2007-08 Консултиране на организационната схема и диагностика на човешките ресурси на общината - 60 души кандидати и работещи на управленски и административни длъжности. Анализ на съществуващата организационна схема, пакет от познавателни личностни тестове, анкетен метод, индивидуално интервю с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Дадени препоръки за оптимизиране на структурата на общината.
 
Електростарт АД 2008 Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджърите и служителите. Диагностика на 260 души - асоциативен експеримент, пакет от познавателни и личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници в изследването и изготвяне на индивидуални личностни профили. Анализ на динамиката на промените и доклад с препоръки за развитие на компанията.
 
Гимел АД 2008 Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на административен персонал. Диагностика на 33 души - Асоциативен експеримент, пакет от познавателни личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Дадени препоръки за оптимизиране на дейностите и развитие на компанията.
 
Дуропак Тракия Папир АД  2009 Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на висши и средни мениджъри и ключови служители. Диагностика на 30 души – Асоциативен експеримент, пакет от познавателни личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Дадени препоръки за оптимизиране на дейностите и развитие на компанията.
 
Global Build Ltd.  2009 Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители. Диагностика на 27 души – Асоциативен експеримент, пакет от познавателни личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Дадени препоръки за оптимизиране на дейностите и развитие на компанията.
 
Електростарт АД  2009 Годишно изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджърите и служителите. Диагностика на 200 души – асоциативен експеримент, пакет от познавателни и личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници в изследването и изготвяне на индивидуални личностни профили. Прилагане на нова методика в изследване на базисните мениджърски компетенции (Management Assessemetn Tools) . Анализ на динамиката на промените и доклад с препоръки за развитие на компанията.
 
Натурфарма България ЕООД  2010 Изследване на уменията, компетенциите и удовлетвореността от работата на мениджъри и служители. Диагностика на 27 души – Асоциативен експеримент, пакет от личностни и познавателни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта и изготвяне на индивидуални личностни профили. Прилагане на методика за изследване на базисните мениджърски компетенции (Management Assessemetn Tools). Анализ на динамиката на промените и доклад с препоръки за развитие на компанията.
 
Електростарт АД  2010 Годишно изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджърите и служителите. Диагностика на 170 души – асоциативен експеримент, пакет от познавателни и личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници в изследването и изготвяне на индивидуални личностни профили. Прилагане на нова методика за изследване на базисните мениджърски компетенции (Management Assessemetn Tools) и нова методика за изследване на тенденциите към агресивно поведение. Анализ на динамиката на промените и доклад с препоръки за развитие на компанията.
 
Екопак АД  2011 Диагностика на 5-ма мениджъри от компанията – Асоциативен експеримент, пакет от личностни и познавателни тестове, анкетен метод, прилагане на МАТ (Management Assessemetn Tools) и провеждане на фокус-група. Изготвяне на индивидуални профили, както и общ доклад с препоръки за обучение и развитие.
 
Електростарт АД  2011 Годишно изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджърите и служителите. Диагностика на 196 души - асоциативен експеримент, нов пакет от познавателни и личностни тестове, анкетен метод, индивидуални интервюта с всички участници в изследването и изготвяне на индивидуални личностни профили. Прилагане на нова методика за изследване на лоялността. Анализ на динамиката на промените и доклад с препоръки за развитие на компанията.
 
 Община Вършец  2011
Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на служителите. Проведоха се ас&
 

X