s
 
 

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване в сайта на Moby2.
Ако натиснете бутона Приемам всичкo, ще дадете съгласието си за Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките на Moby2

Съгласен съм

Политика за ползване на бисквитки

Последна актуализация: 04.03.2021г. 

 I. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките представляват кратки текстови файлове, които се създават на ползваното от Вас устройство за достъп до нашата уебстраница, за да може да се събира информация за посещенията и активността Ви на нея. Бисквитките могат да бъдат най-различни – да се отнасят до различна информация, да се използват за различни цели и да се съхраняват за различни периоди от време.  

В настоящата политика Вие може да се запознаете с целите, за които се използват бисквитки на страницата на “МОБИ2 България“ ООД и да прецените дали да позволите тяхното създаване на Вашето терминално устройство. 

 II. Какви бисквитки се използват за целите на електронната страница на “МОБИ2 България“ ООД?

Електронната страница на “МОБИ2 България“ ООД ползва бисквитки, които ползват данни за Вашите посещения на страницата. Тези данни са анонимизирани – т.е. не съдържат данни, които да позволят идентификацията Ви. 

Тези данни се съхраняват само за потребители на системата, които са регистрирани и само в рамките на предоставяните от нас услуги. В тези случаи съхраняваните данни се използват само за целите на доказване изпълнението на задълженията на “МОБИ2 България“ ООД по договора ни със съответен клиент и за гарантиране на сигурността на нашата електронна страница и Вашите профили.  

Тези данни се съхраняват за определен срок след прекратяване на договорите за предоставяне на услуги – като за повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за защита на лични данни.  

III. Какво е основанието за използването на бисквитки? 

Ние третираме събраните чрез бисквитките данни като лични данни, като прилагаме по отношение на тях всички стандарти на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Използването на тези данни е необходимо за изпълнение на нашите задължения по договор и затова не можем да предоставим възможност тяхното функциониране да бъде изключено. Ако желаете да ползвате нашите услуги и да използвате достъпа за регистрирани потребители, част от информацията за извършените от Вас действия ще се съхранява и на Вашето устройство. Ако не желаете да ползвате бисквитки, можете да потърсите контакт с нашия екип, за да направим проверка дали във Вашия случай ще можем да предоставим услугите си без да използваме бисквитки. 

IV. Кои трети лица имат достъп до бисквитките?

Събраните от нас данни и записаните на Вашето устройство бисквитки не се предоставят от “МОБИ2 България“ ООД на трети лица. При необходимост можем да потърсим съдействие на специалисти или доставчици на услуги за пренос на данни – като тези лица ползват данните само за целите на конкретни услуги, възложени от нас, като ние сме предприели необходимите мерки, за да гарантираме сигурността на тези данни. 

 V. Какви права имате във връзка с бисквитките, които се съхраняват на Вашето терминално устройство?

 Вие имате право да получавате допълнителна информация относно използването на бисквитки от страна на “МОБИ2 България“ ООД – като ние сме на разположение на следния адрес, за да отговорим на всяко Ваше запитване:  

 гр. София, Р-н „Възраждане“, ул. „Царибродска“ 70, ет. Партер, ап.3 

Лице за контакт: Галина Мурданлиева 

Имейл: galina.murdanlieva@moby2.com 

 Тъй като бисквитките се намират на Вашето терминално устройство, то изцяло от Вас зависи дали желаете да ги изтриете. Както е посочено по-горе, по всяко време имате право да оттеглите Вашето съгласие за използване на бисквитки – като в този случай ще спрем да събираме информация за посещенията извършени с Вашето терминално устройство.  

 VI. Данни за контакт с КЗЛД:

 Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни. 

 Комисия за защита на личните данни 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч. 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

Утвърдил: Добрин Падалски – управител 


X